logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WB1-PP.6730.222.2017Modyfikacja dokumentu2018-02-23 12:13:01Robert Jankowski
WB1-PP.6730.222.2017Utworzenie dokumentu2018-02-23 12:12:21Robert Jankowski
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.Modyfikacja dokumentu2018-02-22 15:21:55Robert Jankowski
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.Modyfikacja dokumentu2018-02-22 15:20:44Robert Jankowski
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.Utworzenie dokumentu2018-02-22 15:20:33Robert Jankowski
WB-PP.6722.16.2016-1Modyfikacja dokumentu2018-02-22 14:34:55Robert Jankowski
WB-PP.6722.16.2016-1Modyfikacja dokumentu2018-02-22 14:34:18Robert Jankowski
WB-PP.6722.16.2016-1Utworzenie dokumentu2018-02-22 14:33:49Robert Jankowski
WB-PP.6722.12.2015-2Modyfikacja dokumentu2018-02-22 14:29:05Robert Jankowski
WB-PP.6722.12.2015-2Utworzenie dokumentu2018-02-22 14:25:58Robert Jankowski
WB1-PP.6730.301.2017-5Modyfikacja dokumentu2018-02-22 14:11:11Robert Jankowski
WB1-PP.6730.301.2017-5Modyfikacja dokumentu2018-02-22 14:08:51Robert Jankowski
WB1-PP.6730.301.2017-5Utworzenie dokumentu2018-02-22 14:06:43Robert Jankowski
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 rokuUtworzenie dokumentu2018-02-22 14:03:16Robert Jankowski
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoModyfikacja dokumentu2018-02-22 13:44:27Robert Jankowski
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoUtworzenie dokumentu2018-02-22 13:44:20Robert Jankowski
WB1-PP.6733.88.2017Modyfikacja dokumentu2018-02-22 13:34:22Robert Jankowski
WB1-PP.6733.88.2017Utworzenie dokumentu2018-02-22 13:33:59Robert Jankowski
WB1-PP.6730.279.2018Utworzenie dokumentu2018-02-22 13:26:47Robert Jankowski
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 rokuUtworzenie dokumentu2018-02-22 13:22:16Robert Jankowski