Kontrast Rozmiar tekstu

Adam Lewandowski

Adam Lewandowski


Radny okręgu wyborczego nr 1: Miasto Kórnik. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Dyżur przewodniczącego: w każdą środę od godz.12.00-13.00 w ratuszu bnińskim. 
W lipcu i sierpniu spotkania z przewodniczącym RMiG Kórnik będą możliwe po umówieniu telefonicznym.

Kontakt: adam.lewandowski@rada.kornik.pl, +48 61 81 70 277 lub +48 503 652 316.

Przynależność do Komisji:

  • członek Komisji Budżetu i Finansów;
  • Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.

Ponadto:

  • członek Zespołu ds. opracowania planu budowy, modernizacji i rozbudowy dróg na terenie gminy Kórnik.