Kontrast Rozmiar tekstu

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator ds. dostępności
ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik
wtorek w godz. 11.30 - 15.00
piątek w godz. 7.30 - 11.00

Anita Wachowiak
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
+48 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.plsds@kornik.pl