Kontrast Rozmiar tekstu

Sesje Rady Miasta i Gminy Kórnik

Nadchodzące posiedzenie

Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


Na podstawie § 18 ust. 1), Statutu Miasta i Gminy Kórnik zwołuję XXXVI Sesję Rady MiG Kórnik, która odbędzie się 29 września 2021 roku, o godz. 13.00 w strażnicy OSP, w Kórniku ul. 20 Października 93 - z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad - zawiera projekty uchwał/ po sesji treść uchwał

Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a), porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji. Obrady będą prowadzone zgodnie zasadami reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Rady MiG Kórnik
Adam Lewandowski