Kontrast Rozmiar tekstu

Sesje Rady Miasta i Gminy Kórnik

Nadchodzące posiedzenie

Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


Na podstawie § 18 ust. 1), Statutu Miasta i Gminy Kórnik zwołuję XL Sesję Rady MiG Kórnik, która odbędzie się 26 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad - zawiera projekty uchwał/ po sesji treść uchwał

Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a), porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji. Obrady będą prowadzone zgodnie zasadami reżimu sanitarnego.

W celu wzięcia udziału w posiedzeniu w trybie zdalnym niezbędny będzie sprzęt komputerowy wyposażony w kamerę i mikrofon oraz dostęp do Internetu. Łączymy się za pomocą programu ZOOM. (szczegóły należy omówić z pracownikami Biura Rady). Dysponujemy również pomieszczeniem dla gości wyposażonym w sprzęt umożliwiający wzięcie udziału w posiedzeniu - niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie się do Biura Rady.

Przewodniczący Rady MiG Kórnik
Adam Lewandowski