Kontrast Rozmiar tekstu

Sesje Rady Miasta i Gminy Kórnik

Nadchodzące posiedzenie

Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


Na podstawie § 18 ust. 1) Statutu Miasta i Gminy Kórnik zwołuję LVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się w środę, 27 września 2023 roku, o godz. 13:00 w sali posiedzeń bnińskiego ratusza, z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad - zawiera projekty uchwał/ po sesji treść uchwał.

Przewodniczący Rady MiG Kórnik
Adam Lewandowski

 

Sesje

 

Transmisje z posiedzeń
Transmisja live (dostępna w trakcie trwania sesji)

Transmisje archiwalne:

eSesja - Portal mieszkańca