Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Parter, Pokój nr 1

Kontakt: 
+48 61 81 70 411 wew. 604

e-mail: organizacyjny@kornik.pl

Kierownik: Henryka Kalinowska, +48 61 81 70 411 wew. 604

Pracownicy:
Inspektor - Emilia Pelczyk, +48 61 81 70 411 wew. 601
Inspektor - Anna Dominiak,
Specjalista - Ewa Woźniak, +48 61 81 70 411 wew. 684
Konserwator - Roman Błaszkowiak.