Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

parter, pokój nr 12

e-mail: odpady@kornik.pl

Kierownik: Aneta Nowak-Flaczyńska, +48 61 81 70 411 wew. 630

Pracownicy:
Zastępca Kierownika Krystian Kazyaka,  +48618170411 wew. 737
Inspektor - Aneta Paluch, +48 61 81 70 411 wew. 697
Inspektor - Anna Grzybek, +48 61 81 70 411 wew. 590
Specjalista - Sylwia Cyrankowska, +48 61 81 70 411 wew. 731
Podinspektor - Marta Pietrzyk, +48 61 81 70 411 wew. 590
Specjalista -  Agnieszka Rybak,  +48 61 81 70 411 wew. 738

Podinspektor - Ewa Walkowiak