Wydział Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Pokoje nr 201, 203

Kontakt:
+48 61 81 70 411 wew. 694

e-mail: fundusze@kornik.pluefundusze@kornik.pl

Kierownik: Anna Biernacka, +48 61 81 70 411 wew. 694

Pracownicy:
Zastępca kierownika - Kamila Pawłowicz-Rolnik, +48 61 81 70 411 wew. 695
Inspektor - Jakub Szymaniak, +48 61 81 70 411 wew. 683

Zamówienia publiczne i przetargi:

e-mail: przetargi@kornik.pl

Główny specjalista ds. zamówień publicznych - Violetta Górczak-Mieloch, +48 61 81 70 411 wew. 619
Starszy specjalista - Edyta Słabolepsza, +48 61 81 70 411 wew. 623