Komisje | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Nadchodzące posiedzenie:

czwartek 21.03.2024 r., godz. 8:30, miejsce obrad: Ratusz w Bninie, ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Stanisław Duszczak - przewodniczący;
 • Jarosław Mieloch - zastępca przewodniczącego;
 • Anna Maria Andrzejewska;
 • Beata Bruczyńska;
 • Maciej Brylewski;
 • Dominika Buczkowska;
 • Iwona Cupryjak;
 • Roman Genstwa;
 • Krystyna Janicka;
 • Robert Jankowski;
 • Jarosław Janowski;
 • Magdalena Kosakowska;
 • Iwona Kosmalska;
 • Łukasz Kwas;
 • Adam Lewandowski;
 • Magdalena Pawlaczyk;
 • Andrzej Regulski;
 • Jerzy Rozmiarek;
 • Andrzej Surdyk;
 • Jerzy Walczyk;
 • Agnieszka Wiśniewska;
 • Adam Zydroń.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nadchodzące posiedzenie:

wtorek 19.03.2024 r., godz. 13:00, miejsce obrad: Ratusz w Bninie, ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Beata Bruczyńska - przewodnicząca;
 • Iwona Kosmalska - zastępca przewodniczącej;
 • Maciej Brylewski;
 • Iwona Cupryjak;
 • Roman Genstwa;
 • Magdalena Kosakowska;
 • Jarosław Mieloch;
 • Jerzy Rozmiarek;
 • Andrzej Surdyk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Nadchodzące posiedzenie:

środa 27.03.2024 r., godz. 12:00, miejsce obrad: Ratusz w Bninie, ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Iwona Cupryjak - przewodnicząca;
 • Agnieszka Wiśniewska - zastępca przewodniczącej;
 • Beata Bruczyńska;
 • Stanisław Duszczak;
 • Iwona Kosmalska;
 • Jerzy Rozmiarek.

Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Nadchodzące posiedzenie:

wtorek 19.03.2024 r., godz. 11:00, miejsce obrad: Ratusz w Bninie, ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Robert Jankowski;
 • Magdalena Pawlaczyk - przewodnicząca;
 • Beata Bruczyńska;
 • Dominika Buczkowska;
 • Iwona Cupryjak;
 • Krystyna Janicka;
 • Jarosław Janowski;
 • Iwona Kosmalska;
 • Łukasz Kwas;
 • Adam Lewandowski;
 • Agnieszka Wiśniewska.

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej

Nadchodzące posiedzenie:

czwartek 21.03.2024 r., godz. 12:00, miejsce obrad: Ratusz w Bninie, ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Adam Zydroń - przewodniczący;
 • Anna Maria Andrzejewska - zastępca przewodniczącego;
 • Beata Bruczyńska;
 • Maciej Brylewski;
 • Dominika Buczkowska;
 • Iwona Cupryjak;
 • Stanisław Duszczak;
 • Krystyna Janicka;
 • Robert Jankowski;
 • Jarosław Janowski;
 • Magdalena Kosakowska;
 • Iwona Kosmalska;
 • Jarosław Mieloch;
 • Magdalena Pawlaczyk;
 • Andrzej Regulski;
 • Jerzy Walczyk;
 • Agnieszka Wiśniewska.