Kontrast Rozmiar tekstu

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenia:


Skład:

 • Stanisław Duszczak - przewodniczący;
 • Jarosław Mieloch - zastępca przewodniczącego;
 • Anna Maria Andrzejewska;
 • Beata Bruczyńska;
 • Maciej Brylewski;
 • Dominika Buczkowska;
 • Iwona Cupryjak;
 • Roman Genstwa;
 • Robert Jankowski;
 • Jarosław Janowski;
 • Magdalena Kosakowska;
 • Iwona Kosmalska;
 • Łukasz Kwas;
 • Adam Lewandowski;
 • Magdalena Pawlaczyk;
 • Andrzej Regulski;
 • Jerzy Rozmiarek;
 • Andrzej Surdyk;
 • Jerzy Walczyk;
 • Agnieszka Wiśniewska;
 • Adam Zydroń.

Komisja Rewizyjna

Posiedzenia:


Skład:

 • Jerzy Walczyk - przewodniczący;
 • Iwona Kosmalska - zastępca przewodniczącego;
 • Beata Bruczyńska;
 • Maciej Brylewski;
 • Łukasz Kwas;
 • Andrzej Regulski;
 • Jerzy Rozmiarek;
 • Adam Zydroń.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenia:


Skład:

 • Beata Bruczyńska - przewodnicząca;
 • Iwona Kosmalska - zastępca przewodniczącej;
 • Maciej Brylewski;
 • Iwona Cupryjak;
 • Roman Genstwa;
 • Magdalena Kosakowska;
 • Jarosław Mieloch;
 • Jerzy Rozmiarek;
 • Andrzej Surdyk.

Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Nadchodzące posiedzenie:

wtorek 28.09.2021 r., godz. 14:00, zdalny tryb obradowania
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

 • Robert Jankowski - przewodniczący;
 • Magdalena Pawlaczyk - zastępca przewodniczącego;
 • Beata Bruczyńska;
 • Dominika Buczkowska;
 • Iwona Cupryjak;
 • Jarosław Janowski;
 • Iwona Kosmalska;
 • Łukasz Kwas;
 • Adam Lewandowski;
 • Agnieszka Wiśniewska.