Oświadczenia majątkowe | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe są poddawane wyłączeniom.

Zakres wyłączeń: informacje o adresie zamieszkania składających oświadczenia oraz miejscu położenia nieruchomości (Część B oświadczeń).

Podstawa prawna wyłączeń: art 25d. ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.0.920 t.j. z późn. zm.).

Osoba dokonująca wyłączeń: Bartosz Przybylski.
 

2022 rok
Oświadczenia majątkowe radnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe władz Miasta i Gminy Kórnik:


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych:

 

2021 rok
Oświadczenia majątkowe radnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe władz Miasta i Gminy Kórnik:


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych:

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik składane w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych:

2020 rok
Oświadczenia majątkowe radnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe władz Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik:

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kórnik upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych: