Kontrast Rozmiar tekstu

Zbiorcze zestawienie petycji

2020

Petycje składane do Rady Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 28.01.2020 r., 5.02.2020 r. (uzupełnienie);
  Przedmiot petycji: Petycja do Rady Miasta i Gminy Kórnik w interesie publicznym oraz swoim własnym dotycząca m.in. Oświadczenia Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 2. Data złożenia: 27.03.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja do Rady Miasta i Gminy Kórnik w interesie publicznym dotycząca m.in. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 3. Data złożenia: 1.06.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 4. Data złożenia: 15.10.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o przywrócenie w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I zapisu umożliwiającego zabudowę usługową;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 5. Data złożenia: 26.10.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o utrzymanie w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 267/1);
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 6. Data złożenia: 15.12.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycje dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
  Treść rozstrzygnięcia

Petycje składane do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 30.03.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie elektronizacji procedur urzędowych;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 2. Data złożenia: 11.08.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dezynfekcji w gminach;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia