Zbiorcze zestawienie petycji
Kontrast Rozmiar tekstu

Zbiorcze zestawienie petycji

2022

Petycje składane do Rady Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 2.02.2022 r.,
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie tablicy pamiątkowej;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 2. Data złożenia: 9.03.2022 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 3. Data złożenia: 1.08.2022 r.,
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 4. Data złożenia: 16.08.2022 r.,
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji

Petycje składane do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 18.02.2022 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza.
  Treść petycji
 2. Data złożenia: 9.03.2022 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza.
  Treść petycji
 3. Data złożenia: 28.07.2022 r.,
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie umieszczenia na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu);
  Treść petycji
 4. Data złożenia: 14.10.2022 r.,
  Przedmiot petycji: wnioskujemy o jak najszybsze zaspokojenie wyżej powołanych przepisów oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 5. Data złożenia: 17.11.2022 r.,
  Przedmiot petycji: o nieprzedłużanie pasa lotniska oraz nie rozbudowywanie koryta rzeki;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 6. Data złożenia: 15.12.2022 r.,
  Przedmiot petycji: dotycząca oświetlenia drogi (chodnika) w Radzewie, przy Bursztynowej;
  Treść petycji

 

2021

Petycje składane do Rady Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 5.01.2021 r.,
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia przez Radę MiG Kórnik uchwały popierającej petycję List otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm ! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPOINCE!”;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 2. Data złożenia: 29.01.2021 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie sprzeciwu ustalenia lokalizacji wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Szczytniki;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 3. Data złożenia: 1.02.2021 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia działań zapobiegających dewastacji mienia gminy;
  Treść petycji
  Pismo do petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 4. Data złożenia: 22.02.2021 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
 5. Data złożenia: 4.03.2021 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji

Petycje składane do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 20.04.2021 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w zakresie: ustalenia poziomu hałasu emitowanego do otoczenia przez syrenę alarmową eksploatowaną przez OSP; przeprowadzenie oceny dokumentacji technicznej i stanu technicznego syreny alarmowej pod względem spełnienia obowiązujących norm prawa budowlanego i prawo ochrony środowiska; podjęcie wszelkich działań, które doprowadzą do usunięcia syreny alarmowej i wprowadzenia nowocześniejszych rozwiązań lub znacznego ograniczenia poziomu emitowanego przez nią hałasu.
  Treść petycji
  Sposób rozpatrzenia petycji
2020

Petycje składane do Rady Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 28.01.2020 r., 5.02.2020 r. (uzupełnienie);
  Przedmiot petycji: Petycja do Rady Miasta i Gminy Kórnik w interesie publicznym oraz swoim własnym dotycząca m.in. Oświadczenia Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 2. Data złożenia: 27.03.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja do Rady Miasta i Gminy Kórnik w interesie publicznym dotycząca m.in. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 3. Data złożenia: 1.06.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 4. Data złożenia: 15.10.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o przywrócenie w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I zapisu umożliwiającego zabudowę usługową;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 5. Data złożenia: 26.10.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja o utrzymanie w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 267/1);
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 6. Data złożenia: 15.12.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycje dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
  Treść rozstrzygnięcia

Petycje składane do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 1. Data złożenia: 30.03.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie elektronizacji procedur urzędowych;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia
 2. Data złożenia: 11.08.2020 r.;
  Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dezynfekcji w gminach;
  Treść petycji oraz sposób jej rozpatrzenia