Komisje | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Nadchodzące posiedzenie:

czwartek, 20.06.2024 r., godz. 8:30, miejsce obrad: sala posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

  •  

Przedmiot działania określa: Uchwała IV/31/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 stycznia 2007 r. 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nadchodzące posiedzenie:

wtorek, 18.06.2024 r., godz. 13:00, miejsce obrad: sala posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

  •  

Przedmiot działania określa: Uchwała V/58/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Nadchodzące posiedzenie:

czwartek, 23.05.2024 r., godz. 10:30, miejsce obrad: sala posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:

  •  

Skład:

  •  

Przedmiot działania określa: § 107-111 Statutu Miasta i Gminy Kórnik oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr KN-I.4131.1.129.2020.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2020 r. (Dz. U. woj. wlkp. Poz. 2220 z dnia 6 marca 2020 roku).

Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Nadchodzące posiedzenie:

wtorek 18.06.2024 r., godz. 11:00, miejsce obrad: sala posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

  •  

Zakres działania określa: Uchwała IV/32/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 stycznia 2007 r. 

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej

Nadchodzące posiedzenie:

czwartek 20.06.2024 r., godz. 12:00, miejsce obrad: sala posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik ul. Rynek 1
Porządek obrad

Posiedzenia:


Skład:

  •  

Przedmiot działania określa: Uchwała VI/57/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 marca 2015 r.