Wydział Spraw Obywatelskich | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Parter, pokój nr 10

Kontakt:
+48 61 81 70 411 wew. 608

e-mail: elud@kornik.pl

Kierownik: Bernadeta Szydłowska, +48 61 81 70 411 wew. 608

Pracownicy:
Inspektor -  Maria Małowska-Norkiewicz, +48 61 81 70 411 wew. 660
Inspektor - Magdalena Bąkowska, +48 61 81 70 411 wew. 594
Podinspektor - Hanna Supranowicz, +48 61 81 70 411 wew. 730


Zachęcamy do załatwienia spraw przez profil zaufany E-PUAP.

W związku ze stabilizacją sytuacji uchodźców oraz płynnym działaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, od 15 kwietnia 2022 r. godziny obsługi mieszkańców wracają do normy.

Obsługa mieszkańców w zakresie: 

  • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
  • złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • odbioru dowodu osobistego,
  • dokonania meldunku,
  • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
  • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu,

będzie się odbywać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.