Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1
62-035 Kórnik

Ratusz w Kórniku/Bninie
Parter, pok. nr 3

Kontakt:
+48 61 81 70 411 wew. 710

e-mail: oswiata@kornik.pl

Kierownik: Ewa Soczyńska, +48 61 81 70 411 wew. 710

Pracownicy:
Inspektor - Aneta Weber, +48 61 81 70 411 wew. 712
Inspektor - Katarzyna Zimny, +48 61 81 70 411 wew. 711
Specjalista  - Małgorzata Michalak, +48 61 81 70 411 wew. 713