Kontrast Rozmiar tekstu

Adam Zydroń

Adam Zydroń


Radny okręgu wyborczego nr 1: Miasto Kórnik

Dyżur: pierwszy piątek miesiąca godz.17.00 – ratusz bniński.

Kontakt: adam.zydron@rada.kornik.pl.

Przynależność do Komisji: 

  • przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej,
  • członek Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej.