Kontrast Rozmiar tekstu

Andrzej Regulski

Andrzej Regulski


Radny okręgu wyborczego nr 1: Miasto Kórnik. 

Dyżur Radnego: po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną. 

Kontakt: andrzej.regulski@rada.kornik.pl, +48 604 772 423.

Przynależność do Komisji:

  • członek Komisji Budżetu i Finansów;
  • Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej; Rewizyjnej.

Ponadto

  • członek Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Zespołu ds. opracowania planu budowy, modernizacji i rozbudowy dróg na terenie gminy Kórnik.