Kontrast Rozmiar tekstu

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku (B-FP.271.41.2022)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku (B-FP.271.41.2022).