Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa krytego boiska – lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik (B-FP.271.1.2022)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Budowa krytego boiska – lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik (B-FP.271.1.2022)