Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik (B-FP.271.34.2021)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik (B-FP.271.34.2021)