Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 363 i 961/18 w Kórniku (B-FP.271.24.2021)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 363 i 961/18 w Kórniku (B-FP.271.24.2021).