Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku (PS-II.940.140.2021.4)
Kontrast Rozmiar tekstu

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku (PS-II.940.140.2021.4)