Kontrast Rozmiar tekstu

Dostawa licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach zadania pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik” – Projekt nr RPWP.02.01.01-30-0021/20 (B-FP.271.47.2022)