Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik (B-FP.271.1.2023)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik (B-FP.271.1.2023).