Kontrast Rozmiar tekstu

Sesje Rady Miasta i Gminy Kórnik

Nadchodzące posiedzenie

Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


Na podstawie § 18 ust. 1) Statutu Miasta i Gminy Kórnik zwołuję XLVI Sesję Rady MiG Kórnik, która odbędzie się 29 czerwca 2022 roku, o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 - ratusz bniński, z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad - zawiera projekty uchwał/ po sesji treść uchwał.

Przewodniczący Rady MiG Kórnik
Adam Lewandowski

 

 


eSesja - Portal mieszkańca