Kontrast Rozmiar tekstu

Wydział Gospodarki Finansowej

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

I piętro, pokoje nr 112 i nr 113

Kontakt:
+48 61 81 70 411 wew. 615 

e-mail: finanse@kornik.pl

Kierownik: Anna Kozłowska, +48 61 81 70 411 wew. 615 

Pracownicy:
Zastępca kierownika - Anna Loga, +48 61 81 70 411 wew. 621
Inspektor - Anna Banaszak, +48 61 81 70 411 wew. 653 
Podinspektor - Lidia Nowak, +48 61 81 70 411 wew. 667
Podinspektor - Anna Mazurczak, +48 61 81 70 411 wew. 659
Inspektor - Natalia Kazyaka, +48 61 81 70 411 wew. 688
Podinspektor - Marta Skubiszewska-Wiktorek, +48 61 81 70 411 wew. 585
Specjalista - Lidia Mazurek, +48 61 81 70 411 wew. 733