Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 3 grudnia 2021 r. (PO.ZUZ.4.4210.866.3.2021.KL)
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 3 grudnia 2021 r. (PO.ZUZ.4.4210.866.3.2021.KL)