Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o pozostawieniu naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu bez rozstrzygnięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pozostawia bez rozstrzygnięcia nabór na ww. stanowisko, ogłoszony w dniu 29.11.2021 r. Powodem nierozstrzygnięcia naboru jest złożenie tylko jednej oferty, przez osobę, która może podjąć pracę od 1 marca 2021 r. Na wolne stanowisko zostanie przeniesiony pracownik zatrudniony na innym stanowisku.

Osoba, która złożyła dokumenty na ww. konkurs może je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pokój 1 w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.