Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Kórnik za I półrocze 2021 roku