Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku