Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego i Kierownika Gospodarczego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Kwalifikacyjna wybrała Panią Annę Kaczmarek zamieszkałą w Środzie Wlkp.

Na konkurs wpłynęły 2 ofert. Jedna nie spełniała wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 1 kandydatką. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Kaczmarek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością przepisów i zagadnień rachunkowości budżetowej oraz ustaw o rachunkowości i finansach publicznych. Jest osobą komunikatywną, otwartą na nowe wyzwania oraz gotową podjąć pracę. Biorąc pod uwagę przygotowanie merytoryczne oraz sposób zaprezentowania się kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna uznała Panią Annę Kaczmarek za kandydata spełniającego wymagania na stanowisko Głównego Księgowego tutejszej jednostki.