Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Małgorzatę Szłapkę zam. Mosina.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Rozmowę przeprowadzono ze wszystkimi kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Szłapka wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.