Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko inspektora do spraw świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Pana Aleksandra Woś zamieszkała w Poznaiu.

Na konkurs wpłynęła trzy oferty, która spełniły wymogi formalne. Z kandydatami przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Aleksander Woś wykazał się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.