Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli i monitoringu odpadów komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała: Panią Annę Grzybek zamieszkałą w Kórniku.

Na konkurs wpłynęło 5 ofert, 2 oferty nie spełniały wymagań określonych w ogłoszeniu.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Grzybek podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Anna Grzybek przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.