Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Katarzynę Duszyńską – Tomczak zam. Łękno.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Rozmowę przeprowadzono z dwiema kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Duszyńska-Tomczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Agnieszka Mieloch