Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowiska, nabór odbył się bez rozstrzygnięcia.