Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: zastępca głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Jolantę Bendowską zam. Luboń.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. Z kandydatką przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Jolanta Bendowska wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.