Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko zastępcy dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Mirelę Słomińską zam. Gowarzewo. Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Obie spełniły wymogi formalne. Rozmowę przeprowadzono z dwoma kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Mirela Słomińska wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch