Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała: Panią Agnieszkę Gruszczyńską zamieszkałą w Czapurach.

Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 4 kandydatami, ponieważ jedna oferta nie spełniała wymagań formalnych.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Gruszczyńska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Agnieszka Gruszczyńska przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.