Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała Panią Ewę Walkowiak zamieszkałą w Kórniku.

Na konkurs wpłynęło 5 ofert, 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Walkowiak podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Ewa Walkowiak przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy