Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała Panią Martę Aszer zamieszkałą w Kórniku

Na konkurs wpłynęło 13 ofert, 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 10 kandydatami, 2 osoby nie stawiły się.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Aszer podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Marta Aszer przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.