Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik na stanowisko pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Volodymyr Sak zamieszkały w Konarskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Volodymyr Sak podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydat spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pan Volodymyr Sak przyjął zaproponowane warunki pracy i płacy.