Informacja pokontrolna z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (B-KP.1710.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja pokontrolna z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (B-KP.1710.1.2022)