Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja pokontrolna z z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DWP.433.752.2016.VII)