Interpelacja z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów położonych w sołectwie Borowiec Nowy- tzw. Arkusz 4
Kontrast Rozmiar tekstu

Interpelacja z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów położonych w sołectwie Borowiec Nowy- tzw. Arkusz 4