Interpelacja z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie działań zmierzających do właściwego zaopatrzenia mieszkańców Szczodrzykowa w wodę
Kontrast Rozmiar tekstu

Interpelacja z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie działań zmierzających do właściwego zaopatrzenia mieszkańców Szczodrzykowa w wodę