Interpelacja z dnia 31 stycznia 2024 r. z prośbą o nawiezienie tłuczniem oraz dokonanie wyrównania fragmentu drogi gminnej zlokalizowanej na działce 113/24 (od ul. Pisarskiej do ul. Poetów)
Kontrast Rozmiar tekstu

Interpelacja z dnia 31 stycznia 2024 r. z prośbą o nawiezienie tłuczniem oraz dokonanie wyrównania fragmentu drogi gminnej zlokalizowanej na działce 113/24 (od ul. Pisarskiej do ul. Poetów)