Kontrast Rozmiar tekstu

Jerzy Rozmiarek

Jerzy Rozmiarek


Radny okręgu wyborczego nr 2: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Borówiec, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo i Dworzyska), Skrzynki

Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 9.00-10.00, ratusz bniński.

Kontakt: jerzy.rozmiarek@rada.kornik.pl.

Przynależność do Komisji:

  • członek Komisji Budżetu i Finansów;
  • Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej;
  • Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Rewizyjnej.

Ponadto

  • Sołtys wsi Czmoń.