Kontrast Rozmiar tekstu

Jerzy Walczyk

Jerzy Walczyk


Radny okręgu wyborczego nr 3: Borówiec Nowy, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie, Kamionki Północ, Koninko (obejmuje wsie: Koninko i Świątniczki), Szczytniki.

Dyżur radnego: Po uprzednim umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną.

Kontakt: jerzy.walczyk@rada.kornik.pl, +48 503 838 582.

Przynależność do Komisji:

  • przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
  • członek Komisji Budżetu i Finansów;
  • Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Ponadto:

  • członek Zespołu doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik ds. opracowania koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Kórnik oraz Zespołu ds. opracowania planu budowy, modernizacji i rozbudowy dróg na terenie gminy Kórnik.