Kontrast Rozmiar tekstu

Konsultacje społeczne w sprawie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Konsultacje społeczne w sprawie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2022” prowadzone są z wykorzystaniem platformy Internetowej.

Przejdź do Konsultacji