Kórnicki Ośrodek Kultury
Kontrast Rozmiar tekstu

Kórnicki Ośrodek Kultury

Dane teleadresowe:

Kórnicki Ośrodek Kultury

ul. Prowent 6
62-035 Kórnik

telefon: + 48 61 81 70 891
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dyrektor: Sławomir Animucki

Przejdź do strony internetowej Kórnickiego Ośrodka Kultury:
https://kornickiosrodekkultury.pl