Kontrast Rozmiar tekstu

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2022 r.